VPS Taiwan 1-2

Alustades
220,000đ/mo

 • CPU 1 core
 • Memory 2 GB DDR4
 • Disk Space 30GB Pure SAS
 • Bandwidth 500 GB
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

VPS Taiwan 2-4

Alustades
265,000đ/mo

 • CPU 2 core
 • Memory 4 GB DDR4
 • Disk Space 60GB Pure SAS
 • Bandwidth 2TB
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

VPS Taiwan 4-6

Alustades
350,000đ/mo

 • CPU 4 core
 • Memory 6GB DDR4
 • Disk Space 80GB Pure SAS
 • Bandwidth 2.5TB
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***