VPS AU 1-1-30

Bắt đầu từ
175,000đ/tháng

 • CPU 1 core
 • Memory 1 GB
 • Disk Space 30 GB NVME
 • Bandwidth 1 TB Premium
 • Hệ điều hành Linux
 • COUPON MBO***

VPS AU 1-2-45

Bắt đầu từ
295,000đ/tháng

 • CPU 1 core
 • Memory 2 GB
 • Disk Space 45 GB NVME
 • Bandwidth 1,5 TB Premium
 • Hệ điều hành Linux
 • COUPON MBO***

VPS AU 2-2-25

Bắt đầu từ
250,000đ/tháng

 • CPU 2 core share
 • Memory 2 GB
 • Storage 25GB SSD
 • Bandwidth 500 GB
 • Hệ điều hành Windows/Linux
 • COUPON MBO***

VPS AU 2-4-70

Bắt đầu từ
540,000đ/tháng

 • CPU 2 core
 • Memory 4 GB
 • Disk Space 70 GB NVME
 • Bandwidth 2 TB Premium
 • Hệ điều hành Linux
 • COUPON MBO***

VPS AU 4-8-100

Bắt đầu từ
1,025,000đ/tháng

 • CPU 4 core
 • Memory 8 GB
 • Disk Space 100 GB NVME
 • Bandwidth 3 TB Premium
 • Hệ điều hành Linux
 • COUPON MBO***

VPS AU 6-16-220

Bắt đầu từ
1,999,000đ/tháng

 • CPU 6 core
 • Memory 16 GB
 • Disk Space 220 GB NVME
 • Bandwidth 5 TB Premium
 • Hệ điều hành Linux
 • COUPON MBO***

VPS AU 8-32-400

Bắt đầu từ
3,949,000đ/tháng

 • CPU 8 core
 • Memory 32 GB
 • Disk Space 400 GB NVME
 • Bandwidth 5 TB Premium
 • Hệ điều hành Linux
 • COUPON MBO***

Included With Every Plan

 • Gia hạn hàng tháng
 • Dịch vụ private
 • Server vật lý
 • IP sạch
 • Bảo hành 1-1